Nauka jest sprawą wielkich. Maluczkim dostają się nauczyki. Stanisław Jerzy Lec

Zarządzanie kompetencjami

System ten pozwala zaplanować
i przyspieszyć rozwój kompetencji
w skali firmy i dostosować go …

Profile kompetencyjne

Ocena kompetencji liderów to zaawansowana i wszechstronna metoda oceny kompetencji, potencjału i umiejętności menedżerskich.

Rozmowa oceniająca

Celem Systemu jest dostarczenie takich informacji o pracownikach, które pomogą Państwu w opracowaniu systemów wynagrodzeń…

Satysfakcja pracowników

to droga do efektywności
i produktywności. Wzrost jakości produktów i usług oraz jakości
obsługi klientów.

Aktualności


The point of using psum is that has more normal letters

Lorem Ipsum as their default model the and a search for lorem ipsum will uncover many web sites the stilin infancy versions have evolved over the years.


  Więcej...

Will cover many web sites still in their infancy websites

Lorem Ipsum as their default model the and a search for lorem ipsum will uncover many web sites the stilin infancy versions have evolved over the years.


  Więcej...

The point of using psum is that has more normal letters

Lorem Ipsum as their default model the and a search for lorem ipsum will uncover many web sites the stilin infancy versions have evolved over the years.


  Więcej...

Jolanta Uran-Gędłek

Właściciel/Trener biznesu /coach.

Szkoliła pracowników firm produkcyjnych i usługowych, urzędników i pracowników stowarzyszeń, m.in. Polifarb, Timken Polska, Zakłady Azotowe Tarnów, GPW Katowice, PZU Życie S.A. Centrala w W-wie itp.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w firmach produkcyjnych, w projektach związanych z restrukturyzacją firm, tworzeniem struktur holdingowych.